Integrating digital security awareness into VET programs

Интегриране на информираността за дигиталната сигурност в програмите за ПОО

В днешната цифрова ера киберсигурността е по-критична от всякога. С напредването на технологиите се развиват и заплахите, насочени към нашата цифрова инфраструктура. Значението на осведомеността за дигиталната сигурност нарасна, превръщайки я в основен компонент на програмите за образование и обучение. Един сектор, който има огромна полза от този фокус, е професионалното образование...

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world

Навигиране в дигиталната граница: Възходът на електронното лидерство в свят след пандемия

Докато светът излиза от хватката на пандемията COVID-19, изгря нова ера на работа – характеризираща се с хибридни работни модели и повишена зависимост от цифровите технологии. В този динамичен пейзаж концепцията за е-лидерство заема централно място, прекроявайки традиционните представи за лидерство и управление в дигиталната ера. Електронно лидерство или...

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age

Преодоляване на цифровото разделение: решаващата роля на меките умения в днешната цифрова ера

Тъй като дигиталната среда продължава да се развива с безпрецедентни темпове, акцентът върху дигиталната грамотност се разшири отвъд простото техническо владеене, за да включи по-широк набор от междуличностни и когнитивни умения. В този контекст дигиталните меки умения - като ефективна онлайн комуникация, дигитално сътрудничество и адаптивно решаване на проблеми - се очертаха като основни компоненти на добре закръглена дигитална...

C-DISK Project’s Third Newsletter: March 2024

Третият бюлетин на проекта C-DISK: март 2024 г

Ние сме развълнувани да споделим ключова точка в нашето пътуване към насърчаване на цифрова грамотност и готовност – C-DISK платформата за самооценка (SAP). Разработена от консорциум от 7 европейски партньора, тази платформа представлява крайъгълен камък в нашите колективни усилия да дадем възможност на хората и организациите да се ориентират в цифровата ера. Цялостна цифрова компетентност...

C-DISK Project’s Second Newsletter: June 2023

Вторият бюлетин на проекта C-DISK: юни 2023 г

Вълнуваме се да споделим с вас най-новите разработки в проекта C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010) чрез нашия втори бюлетин! Трета транснационална среща: забележително събитие в Турку, Финландия На 9 и 10 май 2023 г. консорциумът по проекта C-DISK проведе третата си транснационална среща в Турку, Финландия. Това събиране предостави форум за партньори за...

Introducing the C-DISK Project’s First Newsletter: May 2023

Представяне на първия бюлетин на проекта C-DISK: май 2023 г

Ние сме развълнувани да обявим публикуването на първия бюлетин от проекта C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! Проектът C-DISK: Навигация в цифровата трансформация C-DISK е уникална инициатива, целяща да даде възможност на организациите и професионалистите да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се дигитален свят. Проектът е посветен на справяне с изискванията за цифрова трансформация, като се фокусира върху...

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development

Насърчаване на цифрова компетентност и меки умения за учене през целия живот и развитие на работната сила

ASFOR – в сътрудничество с ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l'Education – участва в проекта Еразъм+ за стратегически партньорства (KA2), наречен C-DISK (Certify DIgital SoftKills). Проектът е свързан с областта на дигиталната трансформация, процес, характеризиращ се с три отличителни елемента: Партньорите на C-DISK [1] са институции и организации, които интегрират културните перспективи и академичните, техническите...