Едно от основните предизвикателства пред електронните лидери днес е да управляват своя екип в хибридна работна среда. В своята статия „Четири принципа за гарантиране, че хибридната работа е продуктивна работа“ Линда Гратън предоставя практически съвети за нов начин за управление на времето и пространството за постигане на по-високо ниво на сътрудничество, мотивация, фокус и координация между хората.

Статията очертава основни стратегии за постигане на ефективна хибридна работа. Принципите се фокусират върху повишаване на енергията, фокуса, координацията и сътрудничеството в рамките на хибридни екипи. Той подчертава значението на умишленото проектиране в хибридните работни настройки, разбирането на компромисите между различните работни среди и съгласуването на работните практики в подкрепа на производителността. Лидерите се насърчават да експериментират и да се адаптират, за да намерят най-добрия баланс за своите екипи.

Проектът C-DISK има за цел да подпомогне мениджърите и обучителите да бъдат наясно с техните компетенции за електронно лидерство (инструмент за самооценка ще бъде наличен и свободно достъпен следващия юли, не пропускайте възможността!) и да избират персонализирани програми за обучение, за да се подобрят чрез ангажиране и актуализиране на учебни материали.

Подобни статии