Μία από τις βασικές προκλήσεις για τους e-leaders σήμερα είναι να διαχειρίζονται την ομάδα τους σε ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας. Στο άρθρο της «Τέσσερις αρχές για τη διασφάλιση της υβριδικής εργασίας είναι παραγωγική», η Lynda Gratton παρέχει πρακτικές συμβουλές για έναν νέο τρόπο διαχείρισης χρόνου και χώρου για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου συνεργασίας, κινήτρων, εστίασης και συντονισμού μεταξύ των ανθρώπων.

Το άρθρο περιγράφει βασικές στρατηγικές για την αποτελεσματικότητα της υβριδικής λειτουργίας. Οι αρχές επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ενέργειας, της εστίασης, του συντονισμού και της συνεργασίας εντός υβριδικών ομάδων. Τονίζει τη σημασία του σκόπιμου σχεδιασμού σε υβριδικές ρυθμίσεις εργασίας, την κατανόηση των αντισταθμίσεων μεταξύ διαφορετικών περιβαλλόντων εργασίας και την ευθυγράμμιση των εργασιακών πρακτικών για την υποστήριξη της παραγωγικότητας. Οι ηγέτες ενθαρρύνονται να πειραματιστούν και να προσαρμοστούν για να βρουν την καλύτερη ισορροπία για τις ομάδες τους.

Το έργο C-DISK στοχεύει να υποστηρίξει τους διευθυντές και τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν τις ικανότητές τους στο e-leadership (ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης θα είναι διαθέσιμο και ελεύθερα προσβάσιμο τον επόμενο Ιούλιο, μη χάσετε την ευκαιρία!) και να επιλέξουν εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης για βελτίωση μέσω της συμμετοχής και της ενημέρωσης του εκπαιδευτικού υλικού.

Παρόμοιες αναρτήσεις