Yksi tärkeimmistä haasteista sähköisille johtajille on nykyään johtaa tiimiään hybridityöympäristössä. Lynda Gratton tarjoaa artikkelissaan ”Neljä periaatetta hybridityön tuloksellisuuden takaamiseksi” käytännön neuvoja uuteen tapaan hallita aikaa ja tilaa korkeamman yhteistyön, motivaation, keskittymisen ja koordinoinnin tason saavuttamiseksi ihmisten välillä.

Artikkelissa hahmotellaan olennaisia strategioita hybridityön tehostamiseksi. Periaatteet keskittyvät energian, fokusoinnin, koordinoinnin ja yhteistyön lisäämiseen hybriditiimeissä. Se korostaa tarkoituksenmukaisen suunnittelun merkitystä hybridityöasennuksissa, eri työympäristöjen välisten kompromissien ymmärtämistä ja työkäytäntöjen sovittamista tukemaan tuottavuutta. Johtajia rohkaistaan kokeilemaan ja mukautumaan löytääkseen parhaan tasapainon joukkueilleen.

C-DISK-projektin tavoitteena on tukea esimiehiä ja kouluttajia olemaan tietoisia e-leadership-kompetensseistaan (itsearviointityökalu tulee saataville ja vapaasti ensi heinäkuussa, älä missaa tilaisuutta!) ja valitse räätälöityjä koulutusohjelmia parantaakseen. heitä kiinnostavan ja päivittävän oppimateriaalin avulla.

Samanlaisia viestejä