Certify DIgital Soft sKills

Tervetuloa C-DISK-projektin verkkosivustolle

Yleistä

Digitaalista transformaatiota kuvaillaan nykyisin kolmen osa-alueen kautta:

  • Teknologinen: uusien digitaalisten teknologioiden, kuten sosiaalisen median, mobiililaitteiden ja kehittyneiden tietojen analysointityökalujen käyttö;
  • Organisaatiostrateginen: organisaatioprosessien ja liiketoimintamallien muutos;
  • Sosiaalistaloudellinen: vaikutuksia kaikkiin elämän osa-alueihin, erityisesti ammatilliseen koulutukseen (perustutkintoon ja ammattitutkintoon / erityisammattitutkintoon) ja työmarkkinoiden dynamiikkaan.

Projektin tavoitteet

Organisaatioita ja työntekijöitä kannustetaan pysymään ajan tasalla uudessa "digimaailmassa" ja siten välttämään kilpailuaseman menettämisen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen riskiä. Digitaalisessa transformaatiossa pärjääminen vaatii yrityksiä ja työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja tietämystään monipuolisesti; digitaalisesta tiedosta ihmisten väliseen tietoon sekä taitojen ja asenteiden kehittämiseen. Yritysten henkilöstöstrategiat eivät yleisesti ottaen ole vielä vastanneet digitaalisen transformaation haasteisiin, sillä vain noin 20 % yrityksistä on aloittanut tarvittavat kulttuurinmuutos- ja taitojen kehittämistoimet. Lisäksi 36 % yrityksistä riittävän henkilöstön ja taitojen puute digitaalisessa ympäristössä on yksi suurimmista digitaalisen strategian kehittämisen esteistä. Samanaikaisesti yrityksissä esiintyvien haasteiden kanssa ammatillinen koulutus ei ole kyennyt riittävästi vastaamaan työmarkkinoiden osaamisvajeeseen. Tästä syystä on kiireellinen tarve päivittää ammatillista koulutusta siten, että se on entistä paremmin avuksi työmarkkinoiden digitaalisessa transformaatiossa.

Näiden havaintojen perusteella C-DISK-projektilla on seuraavat tavoitteet:

1

Tukea ammatilliseen koulutukseen ja täydennyskoulutusprosesseihin osallistuvien opiskelijoiden ja työntekijöiden digitaalisten taitojen kasvua.

2

Parantaa digitalisaation aiheuttamaa kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa työmarkkinoilla.

3

Edistää sekä kovien että pehmeiden digitaalisten taitojen hankinnan virallista tunnustamista siirtymäprosessien ja työvoiman liikkuvuuden tukemiseksi (koulutyössä, alojen välillä, maakuntien välillä, maiden välillä).

4

Lisätä ammatillisten perus- ja täydennyskoulutuslaitosten valmiuksia suunnitella ja järjestää kursseja opiskelijoiden ja työntekijöiden digitaalisten taitojen kehittämiseksi.

Projektin aktiviteettien aikataulu

Alta löydät projektiin liittyvien uutisten arkiston.