Sertificējiet DIgital Soft Skills

Laipni lūdzam C-DISK projekta vietnē

Par

Mūsdienās digitālo transformāciju raksturo trīs galvenās jomas:

  • Tehnoloģiskā: jaunu digitālo tehnoloģiju, piemēram, sociālo mediju, mobilo ierīču, sarežģītu datu analīzes rīku izmantošana;
  • Stratēģiski organizatoriski: izmaiņas organizācijas procesos un biznesa modeļos;
  • Ekonomiskie un sociālie: ietekme uz visiem cilvēka dzīves aspektiem, jo īpaši uz izglītības un profesionālās apmācības procesu (sākotnējo un turpmāko), kā arī uz darba tirgus dinamiku.

Mērķi

Organizācijas un darbinieki tiek aicināti sekot līdzi jaunajai “digitālajai pasaulei” un izvairīties no riska zaudēt konkurētspējīgas pozīcijas un tikt izslēgtiem no darba tirgus. Lai veiksmīgi risinātu digitālās transformācijas problēmu, uzņēmumiem un darbiniekiem ir jāattīsta plašs digitālo un starppersonu zināšanu, prasmju un attieksmes klāsts, ir vērojama liela atpalicība stratēģiju izstrādē cilvēkkapitāla līmenī, lai papildinātu DT: tikai 20% uzņēmumu ir uzsāktas kultūras pārmaiņu un prasmju attīstības akcijas; pietiekama personāla un prasmju trūkums digitālajā vidē (36%) ir viens no galvenajiem šķēršļiem digitālās stratēģijas izstrādei. Vienlaikus vērojama pieejamo profesionālās izglītības programmu neatbilstība un prasmju trūkums darba tirgū; tādēļ steidzami jāatjaunina un jāintegrē profesionālās apmācības (sākotnējās un nepārtrauktās) procesi, lai darba tirgū veicinātu digitālās pārejas.

Pamatojoties uz šiem atklājumiem, C-DISK projektam ir šādi mērķi:

1

Atbalstīt PIA un nepārtrauktās apmācības procesos iesaistīto studentu un darbinieku digitālo prasmju, gan tehnoloģisko zināšanu, gan mīksto prasmju / e-līderības līmeņa pieaugumu

2

Veicināt neatbilstības starp piedāvājumu un pieprasījumu (prasmju trūkums) samazināšanu attiecībā uz atbilstošu profesionalitāti darba tirgū, ņemot vērā digitālo pārveidi

3

Atbalstīt digitālo prasmju apguves formālu atzīšanu, stingru un vieglu, atbalstot pārejas procesus / darbaspēka mobilitāti (darbs skolā, starpnozaru, starp teritoriāliem apgabaliem, starp valstīm)

4

Palielinot sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības iestāžu spēju izstrādāt un nodrošināt apmācību kursus studentu un darbinieku digitālo prasmju attīstībai

Jaunumi un aktivitātes

Esiet informēts par C-DISK projekta jaunākajiem notikumiem un notikumiem, jo mēs strādājam, lai veicinātu digitālās prasmes un mīkstās prasmes mūžizglītībai un darbaspēka attīstībai. No konferencēm un tīmekļa semināriem līdz apmācību programmām un sertifikācijas iniciatīvām mēs esam apņēmušies izveidot dinamisku kopienu, kas koncentrējas uz digitālā laikmeta izaicinājumu un iespēju risināšanu.

The role of digital soft skills in career advancement
Jaunumi

Digitālo mīksto prasmju nozīme karjeras attīstībā

Digitalizētā darba tirgū spēja efektīvi sazināties dažādās digitālās platformās, sadarboties ar attālinātām komandām un pielāgoties jaunajām tehnoloģijām un darbplūsmām var atšķirt profesionāļus no saviem vienaudžiem. Darba devēji arvien vairāk novērtē cilvēkus, kuri var ne tikai veikt tehniskus uzdevumus, bet arī izcili pārvaldīt attiecības, vadīt virtuālās komandas un radoši risināt problēmas.