5th project meeting in Ruse, Bulgaria

5. projekta tikšanās Rusē, Bulgārijā

Ļoti produktīva un aizraujoša tikšanās Bulgārijā, ko rīko BIC Innobridge skaistajā Rusē! Starptautiskā komanda koncentrējās uz apmācību rīku komplekta pabeigšanu pielāgotiem apmācības ceļiem mīksto prasmju jomā digitālajai darba vietai. Komanda apstiprināja pašnovērtējuma platformas C-Diskills.eu galīgo versiju, kas drīzumā būs pieejama tiešsaistē: lieliska…