5th project meeting in Ruse, Bulgaria

5-та среща по проекта в Русе, България

Много продуктивна и вълнуваща среща в България, организирана от BIC Innobridge в красивия Русе! Международният екип се съсредоточи върху финализирането на инструментариума за обучение за персонализирани пътеки за обучение в меки умения за дигиталното работно място. Екипът потвърди окончателното издание на платформата за самооценка C-Diskills.eu, която скоро ще бъде достъпна онлайн: страхотно...