Сертифициране на дигиталните меки умения

Консорциумът C-DISK

Координатор

ECOLE (Италия)

Партньори

UPI Zalec (Словения)
RISEBA (Латвия)
IDEC (Гърция)
University of Turku (Финландия)
BIC Innobridge (България)
ASFOR (Italy)
ASFOR (Италия)

Новини и дейности

Бъдете в крак с най-новите разработки и събития от проекта C-DISK, докато работим за насърчаване на дигитална компетентност и меки умения за учене през целия живот и развитие на работната сила. От конференции и уебинари до програми за обучение и инициативи за сертифициране, ние се ангажираме да създадем динамична общност, фокусирана върху справяне с предизвикателствата и възможностите на дигиталната ера.

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world
Новини

Навигиране в дигиталната граница: Възходът на електронното лидерство в свят след пандемия

Докато светът излиза от хватката на пандемията COVID-19, изгря нова ера на работа - характеризираща се с...

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age
Новини

Преодоляване на цифровото разделение: решаващата роля на меките умения в днешната цифрова ера

Тъй като дигиталната среда продължава да се развива с безпрецедентни темпове, акцентът върху дигиталната грамотност се разшири отвъд простото...

Introducing the C-DISK Project's First Newsletter May 2023
Новини

Представяне на първия бюлетин на проекта C-DISK: май 2023 г

Ние сме развълнувани да обявим публикуването на първия бюлетин от проекта C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! Проектът C-DISK: Навигиране...

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development
Новини

Насърчаване на цифрова компетентност и меки умения за учене през целия живот и развитие на работната сила

ASFOR – в сътрудничество с ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education – участва в проекта Еразъм+ за стратегически партньорства…

Контакти

Свържете се с нас, за да получите актуализации на проекти, да заявите участие в предстоящо събитие или просто да ни поздравите.