Сертифициране на дигиталните меки умения

Консорциумът C-DISK

Координатор

ECOLE (Италия)

Партньори

UPI Zalec (Словения)
RISEBA (Латвия)
IDEC (Гърция)
University of Turku (Финландия)
BIC Innobridge (България)
ASFOR (Italy)
ASFOR (Италия)

Новини и дейности

Stay up-to-date with the latest developments and events of the C-DISK project, as we work towards promoting digital competence and soft skills for lifelong learning and workforce development. From conferences and webinars to training programs and certification initiatives, we’re committed to creating a dynamic community focused on addressing the challenges and opportunities of the digital age.

Контакти

Свържете се с нас, за да получите актуализации на проекти, да заявите участие в предстоящо събитие или просто да ни поздравите.