Πιστοποιήστε το DIgital Soft sKills

Η Κοινοπραξία C-DISK

Συντονιστής

ECOLE (Ιταλία)

Συνεργάτες

UPI Zalec (Σλοβενία)
RISEBA (Λετονία)
IDEC (Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο του Τούρκου (Φινλανδία)
BIC Innobridge (Βουλγαρία)
ASFOR (Italy)
ASFOR (Ιταλία)

Νέα και δραστηριότητες

Stay up-to-date with the latest developments and events of the C-DISK project, as we work towards promoting digital competence and soft skills for lifelong learning and workforce development. From conferences and webinars to training programs and certification initiatives, we’re committed to creating a dynamic community focused on addressing the challenges and opportunities of the digital age.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε ενημερώσεις για το έργο, να ζητήσετε συμμετοχή σε μια επερχόμενη εκδήλωση ή απλώς να πείτε ένα γεια.