Πιστοποιήστε το DIgital Soft sKills

Αποτελέσματα Έργου

Κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, η κοινοπραξία θα παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, που ενσωματώνει:

  • γνώση και τεχνογνωσία που σχετίζονται με τη συνειδητή χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών·
  • ένα ευρύ φάσμα διαπροσωπικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία σε νέα πλαίσια·
  • δεξιότητες που σχετίζονται με την έννοια της ηλεκτρονικής ηγεσίας, δηλαδή την ικανότητα να καθοδηγούν ανθρώπους και οργανισμούς στις αλλαγές που συντελούνται.

2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ), με στόχο την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο μοντέλο, που είναι διαθέσιμες σε φοιτητές που συμμετέχουν στην ΕΕΚ και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για διαδικασίες επανεκπαίδευσης και ενημέρωσης (συνεχιζόμενη εκπαίδευση). Για τους πρώτους, η αυτοαξιολόγηση θα είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν πλήρη επίγνωση του πραγματικού επιπέδου προετοιμασίας τους για έναν εξαιρετικά ψηφιοποιημένο κόσμο εργασίας. για το δεύτερο θα αντιπροσωπεύει μια σταθερή αναφορά στη διάσταση με ρεαλιστικό τρόπο το πραγματικό τους κενό δεξιοτήτων και θα είναι σε θέση να προγραμματίσει την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το SAP C-DISK είναι καινοτόμο καθώς είναι σε θέση να παρέχει εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και στους τρεις τομείς ικανοτήτων που παρέχονται από το μοντέλο – τεχνολογικές, soft skills και e-leadership – βάσει των οποίων να βαθμονομεί προσαρμοσμένες διαδρομές εκπαίδευσης με βάση την εκκίνηση επίπεδο.

3

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (BLENDED TRAINING TOOLKIT), καθένα από τα οποία συνοδεύεται από μακροοικονομικό και μικροσχεδιασμό, διδακτικό υλικό και οδηγίες για εκπαιδευτικούς, μειώθηκε σε σχέση με το είδος του στόχου (μαθητές και εργαζόμενοι) και σχεδιάστηκε σε μια αρθρωτή λογική, προκειμένου να σχεδιαστεί με ευελιξία βάση των αναγκών των διαφορετικών χρηστών.

4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, μια διαδικασία τελικής πιστοποίησης των αποκτηθεισών δεξιοτήτων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα ακριβή κριτήρια μέτρησης, χρησιμοποιώντας το Open Badge System (έναν καινοτόμο πειραματισμό του συστήματος μικροδιαπιστευτηρίων), το οποίο θα αποτελέσει ένα είδος «άδειας» ικανό να προωθήσει την κινητικότητα των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της μετάβασης των φοιτητών που προέρχονται από μαθήματα ΕΕΚ προς την ίδια.

Νέα και δραστηριότητες

Μείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις και εκδηλώσεις του έργου C-DISK, καθώς εργαζόμαστε για την προώθηση της ψηφιακής ικανότητας και των soft skills για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Από συνέδρια και διαδικτυακά σεμινάρια μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες πιστοποίησης, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα που θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ψηφιακής εποχής.

The role of digital soft skills in career advancement
Νέα

Ο ρόλος των ψηφιακών soft skills στην επαγγελματική ανέλιξη

Σε μια ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας, η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, συνεργασίας με απομακρυσμένες ομάδες και προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες και ροές εργασίας μπορεί να ξεχωρίσει τους επαγγελματίες από τους συνομηλίκους τους. Οι εργοδότες εκτιμούν όλο και περισσότερο τα άτομα που μπορούν όχι μόνο να εκτελούν τεχνικές εργασίες, αλλά και να διαπρέψουν στη διαχείριση των σχέσεων, στην ηγεσία εικονικών ομάδων και στην επίλυση προβλημάτων δημιουργικά.

Enhancing productivity in hybrid teams through E-Leadership
Νέα

Ενίσχυση της παραγωγικότητας σε υβριδικές ομάδες μέσω E-Leadership

Μία από τις βασικές προκλήσεις για τους e-leaders σήμερα είναι να διαχειριστούν την ομάδα τους σε ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας. Μέσα της…

5th project meeting in Ruse, Bulgaria
Δραστηριότητες

5η συνάντηση έργου στο Ρούσε της Βουλγαρίας

Μια πολύ παραγωγική και συναρπαστική συνάντηση στη Βουλγαρία, με οικοδεσπότη το BIC Innobridge στο όμορφο Ruse! Η διεθνής ομάδα επικεντρώθηκε…

Integrating digital security awareness into VET programs
Νέα

Ενσωμάτωση της ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια στα προγράμματα ΕΕΚ

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η κυβερνοασφάλεια είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, το ίδιο κάνουν και οι απειλές που…

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world
Νέα

Πλοήγηση στα ψηφιακά σύνορα: Η άνοδος της ηλεκτρονικής ηγεσίας σε έναν κόσμο μετά την πανδημία

Καθώς ο κόσμος αναδύεται από τα χέρια της πανδημίας του COVID-19, μια νέα εποχή εργασίας έχει ανατείλει - μια εποχή που χαρακτηρίζεται από…

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age
Νέα

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος: ο κρίσιμος ρόλος των soft skills στη σημερινή ψηφιακή εποχή

Καθώς το ψηφιακό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται με πρωτοφανή ρυθμό, η έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό έχει επεκταθεί πέρα από την απλή…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε ενημερώσεις για το έργο, να ζητήσετε συμμετοχή σε μια επερχόμενη εκδήλωση ή απλώς να πείτε ένα γεια.