Πιστοποιήστε το DIgital Soft sKills

Αποτελέσματα Έργου

Κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, η κοινοπραξία θα παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, που ενσωματώνει:

  • γνώση και τεχνογνωσία που σχετίζονται με τη συνειδητή χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών·
  • ένα ευρύ φάσμα διαπροσωπικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία σε νέα πλαίσια·
  • δεξιότητες που σχετίζονται με την έννοια της ηλεκτρονικής ηγεσίας, δηλαδή την ικανότητα να καθοδηγούν ανθρώπους και οργανισμούς στις αλλαγές που συντελούνται.

2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ), με στόχο την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο μοντέλο, που είναι διαθέσιμες σε φοιτητές που συμμετέχουν στην ΕΕΚ και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για διαδικασίες επανεκπαίδευσης και ενημέρωσης (συνεχιζόμενη εκπαίδευση). Για τους πρώτους, η αυτοαξιολόγηση θα είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν πλήρη επίγνωση του πραγματικού επιπέδου προετοιμασίας τους για έναν εξαιρετικά ψηφιοποιημένο κόσμο εργασίας. για το δεύτερο θα αντιπροσωπεύει μια σταθερή αναφορά στη διάσταση με ρεαλιστικό τρόπο το πραγματικό τους κενό δεξιοτήτων και θα είναι σε θέση να προγραμματίσει την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το SAP C-DISK είναι καινοτόμο καθώς είναι σε θέση να παρέχει εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και στους τρεις τομείς ικανοτήτων που παρέχονται από το μοντέλο – τεχνολογικές, soft skills και e-leadership – βάσει των οποίων να βαθμονομεί προσαρμοσμένες διαδρομές εκπαίδευσης με βάση την εκκίνηση επίπεδο.

3

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (BLENDED TRAINING TOOLKIT), καθένα από τα οποία συνοδεύεται από μακροοικονομικό και μικροσχεδιασμό, διδακτικό υλικό και οδηγίες για εκπαιδευτικούς, μειώθηκε σε σχέση με το είδος του στόχου (μαθητές και εργαζόμενοι) και σχεδιάστηκε σε μια αρθρωτή λογική, προκειμένου να σχεδιαστεί με ευελιξία βάση των αναγκών των διαφορετικών χρηστών.

4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, μια διαδικασία τελικής πιστοποίησης των αποκτηθεισών δεξιοτήτων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα ακριβή κριτήρια μέτρησης, χρησιμοποιώντας το Open Badge System (έναν καινοτόμο πειραματισμό του συστήματος μικροδιαπιστευτηρίων), το οποίο θα αποτελέσει ένα είδος «άδειας» ικανό να προωθήσει την κινητικότητα των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της μετάβασης των φοιτητών που προέρχονται από μαθήματα ΕΕΚ προς την ίδια.

Νέα και δραστηριότητες

Μείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις και εκδηλώσεις του έργου C-DISK, καθώς εργαζόμαστε για την προώθηση της ψηφιακής ικανότητας και των soft skills για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Από συνέδρια και διαδικτυακά σεμινάρια μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες πιστοποίησης, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα που θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ψηφιακής εποχής.

C-DISK Project’s Second Newsletter: June 2023
Νέα

Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του C-DISK Project: Ιούνιος 2023

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας τις τελευταίες εξελίξεις στο C-DISK Project (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010) μέσω του δεύτερου ενημερωτικού μας δελτίου! Τρίτη Διακρατική…

Introducing the C-DISK Project's First Newsletter May 2023
Νέα

Παρουσιάζοντας το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του C-DISK Project: Μάιος 2023

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου από το C-DISK Project (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! The C-DISK Project: Πλοήγηση…

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development
Νέα

Προώθηση Ψηφιακών Ικανοτήτων και Μαλακών Δεξιοτήτων για Δια Βίου Μάθηση και Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού

Η ASFOR – σε συνεργασία με την ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l'Education – συμμετέχει στο έργο Erasmus+ για Στρατηγικές Συνεργασίες…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε ενημερώσεις για το έργο, να ζητήσετε συμμετοχή σε μια επερχόμενη εκδήλωση ή απλώς να πείτε ένα γεια.