Ovrednotite digitalne mehke veščine

Projektni rezultati

V času trajanja projekta bo projektno partnerstvo doseglo naslednje rezultate:

1

MODEL KOMPETENC ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO, ki združuje:

  • znanja in “know how”, povezan z zavestno uporabo novih digitalnih tehnologij;
  • različne medosebne spretnosti, potrebne za učinkovito delovanje v novih kontekstih;
  • spretnosti, povezane s konceptom e-vodenja, tj. zmožnostjo vodenja ljudi in organizacij v okviru sprememb, ki se dogajajo.

2

SAMOOCENJEVANJE DIGITALNIH ZNANJ (PLATFORMA SAMOOCENJEVANJA), namenjeno ocenjevanju znanj, vključenih v model, ki je na voljo učečim se, vključenim v poklicno izobraževanje in usposabljanje, ter delavcem, ki se želijo prekvalificirati in nadgraditi svoje znanje (stalno izobraževanje). Za prve bo samoocenjevanje priložnost, da se v celoti zavedajo svoje dejanske ravni pripravljenosti na visoko digitaliziran svet dela, za druge pa bo predstavljalo trdno referenco za realistično opredelitev dejanskih vrzeli v znanju in spretnostih ter za načrtovanje njihovega poklicnega razvoja. Model samoocenjevanja C-DISK je inovativen, saj lahko zagotovi personalizirane povratne informacije o vseh treh področjih kompetenc, ki jih zagotavlja model, tehnoloških, mehkih veščinah in e-vodenju, na podlagi katerih je mogoče načrtovati prilagojene poti usposabljanja glede na začetno raven.

3

PAKET INOVATIVNIH TEČAJEV USPOSABLJANJA, S CILJEM RAZVITI DIGITALNA ZNANJA , od katerih vsakega spremljajo makro- in mikrooblika, učno gradivo in smernice za učitelje, izobraževalce, ki so razdeljeni glede na vrsto ciljne skupine (študenti in delavci) in zasnovani modularno, tako da jih je mogoče prilagodljivo oblikovati na podlagi potreb različnih uporabnikov.

4

CERTIFICIRANJE PRIDOBLJENIH ZNANJ, postopek končnega potrjevanja pridobljenih znanj in spretnosti na podlagi učnih izidov in natančno opredeljenih meril merjenja z uporabo sistema odprtih značk, ki bo lahko omogočalo in spodbujalo mobilnost delavcev na trgu dela in olajšalo prehod študentov, ki prihajajo iz programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na isti trg dela.

Načrt aktivnosti

Spodaj najdete arhiv novic, povezanih s projektnimi aktivnostmi za certificiranje digitalnih spretnosti.

Kontaktiraj nas

Stopite v stik z nami, če želite prejeti novosti o projektu, se udeležiti prihajajočega dogodka ali nas samo pozdraviti.