Integrating digital security awareness into VET programs

Vključevanje ozaveščenosti o digitalni varnosti v programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja

V današnji digitalni dobi je kibernetska varnost bolj kritična kot kdaj koli prej. Ker tehnologija še naprej napreduje, se povečujejo tudi grožnje, ki ciljajo na našo digitalno infrastrukturo. Pomen ozaveščenosti o digitalni varnosti se je povečal, zaradi česar je bistvena sestavina izobraževalnih programov in programov usposabljanja. Eden od sektorjev, ki bo imel od te osredotočenosti velike koristi, je poklicno izobraževanje ...

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world

Krmarjenje po digitalni meji: Vzpon e-vodstva v svetu po pandemiji

Ko se svet izvleče iz primeža pandemije COVID-19, je nastopila nova doba dela – za katero so značilni hibridni delovni modeli in večja odvisnost od digitalnih tehnologij. V tej dinamični pokrajini je koncept e-vodenja prevzel osrednje mesto in preoblikoval tradicionalne predstave o vodenju in upravljanju v digitalni dobi. E-vodenje ali…

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age

Premostitev digitalnega razkoraka: ključna vloga mehkih veščin v današnji digitalni dobi

Ker se digitalna pokrajina še naprej razvija z izjemno hitrostjo, je poudarek na digitalni pismenosti presegel zgolj tehnično usposobljenost in vključuje širši nabor medosebnih in kognitivnih veščin. V tem kontekstu so se digitalne mehke veščine, kot so učinkovita spletna komunikacija, digitalno sodelovanje in prilagodljivo reševanje problemov, pojavile kot bistvene komponente dobro zaokroženega digitalnega ...

C-DISK Project’s Third Newsletter: March 2024

Tretje glasilo projekta C-DISK: marec 2024

Z veseljem delimo ključno točko na naši poti k spodbujanju digitalne pismenosti in pripravljenosti – platformo za samoocenjevanje C-DISK (SAP). Ta platforma, ki jo je razvil konzorcij 7 evropskih partnerjev, predstavlja temelj naših skupnih prizadevanj za opolnomočenje posameznikov in organizacij pri krmarjenju po digitalni dobi. Celovita digitalna kompetenca…

C-DISK Project’s Second Newsletter: June 2023

Drugo glasilo projekta C-DISK: junij 2023

Z veseljem delimo z vami najnovejši razvoj v projektu C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010) prek našega drugega glasila! Tretje transnacionalno srečanje: pomemben dogodek v Turkuju na Finskem 9. in 10. maja 2023 je projektni konzorcij C-DISK organiziral svoje tretje transnacionalno srečanje v Turkuju na Finskem. To srečanje je partnerjem ponudilo forum za…

Introducing the C-DISK Project’s First Newsletter: May 2023

Predstavljamo prvo glasilo projekta C-DISK: maj 2023

Z veseljem objavljamo objavo prvega glasila iz projekta C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! Projekt C-DISK: Krmarjenje po digitalni preobrazbi C-DISK je edinstvena pobuda, katere namen je opolnomočiti organizacije in strokovnjake, da ostanejo konkurenčni v hitro razvijajočem se digitalnem svetu. Projekt je namenjen obravnavanju zahtev digitalne transformacije, s poudarkom na ...

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development

Spodbujanje digitalne kompetence in mehkih veščin za vseživljenjsko učenje in razvoj delovne sile

ASFOR – v sodelovanju z ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education – sodeluje v projektu Erasmus+ za strateška partnerstva (KA2) imenovanem C-DISK (Certify DIgital Soft SKills). Projekt se nanaša na področje digitalne transformacije, procesa, za katerega so značilni trije značilni elementi: partnerji C-DISK-a [1] so institucije in organizacije, ki povezujejo kulturne perspektive in akademske, tehnične…