5th project meeting in Ruse, Bulgaria

5. projektno srečanje v Ruse, Bolgarija

Zelo produktivno in razburljivo srečanje v Bolgariji, ki ga je gostil BIC Innobridge v čudovitem mestu Ruse! Mednarodna ekipa se je osredotočila na dokončanje kompleta orodij za usposabljanje za prilagojene poti usposabljanja v mehkih veščinah za digitalno delovno mesto. Ekipa je potrdila končno izdajo platforme za samoocenjevanje C-Diskills.eu, ki bo kmalu na voljo na spletu: odlična…

Integrating digital security awareness into VET programs

Vključevanje ozaveščenosti o digitalni varnosti v programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja

V današnji digitalni dobi je kibernetska varnost bolj kritična kot kdaj koli prej. Ker tehnologija še naprej napreduje, se povečujejo tudi grožnje, ki ciljajo na našo digitalno infrastrukturo. Pomen ozaveščenosti o digitalni varnosti se je povečal, zaradi česar je bistvena sestavina izobraževalnih programov in programov usposabljanja. Eden od sektorjev, ki bo imel od te osredotočenosti velike koristi, je poklicno izobraževanje ...

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world

Krmarjenje po digitalni meji: Vzpon e-vodstva v svetu po pandemiji

Ko se svet izvleče iz primeža pandemije COVID-19, je nastopila nova doba dela – za katero so značilni hibridni delovni modeli in večja odvisnost od digitalnih tehnologij. V tej dinamični pokrajini je koncept e-vodenja prevzel osrednje mesto in preoblikoval tradicionalne predstave o vodenju in upravljanju v digitalni dobi. E-vodenje ali…

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age

Premostitev digitalnega razkoraka: ključna vloga mehkih veščin v današnji digitalni dobi

Ker se digitalna pokrajina še naprej razvija z izjemno hitrostjo, je poudarek na digitalni pismenosti presegel zgolj tehnično usposobljenost in vključuje širši nabor medosebnih in kognitivnih veščin. V tem kontekstu so se digitalne mehke veščine, kot so učinkovita spletna komunikacija, digitalno sodelovanje in prilagodljivo reševanje problemov, pojavile kot bistvene komponente dobro zaokroženega digitalnega ...

C-DISK Project’s Third Newsletter: March 2024

Tretje glasilo projekta C-DISK: marec 2024

Z veseljem delimo ključno točko na naši poti k spodbujanju digitalne pismenosti in pripravljenosti – platformo za samoocenjevanje C-DISK (SAP). Ta platforma, ki jo je razvil konzorcij 7 evropskih partnerjev, predstavlja temelj naših skupnih prizadevanj za opolnomočenje posameznikov in organizacij pri krmarjenju po digitalni dobi. Celovita digitalna kompetenca…