Ovrednotite digitalne mehke veščine

C-DISK projektno partnerstvo

Koordinator

ECOLE (Italija)

Partnerji

UPI Žalec (Slovenija)
RISEBA (Latvija)
IDEC (Grčija)
Univerza v Turkuju (Finska)
BIC Innobridge (Bolgarija)
ASFOR (Italy)
ASFOR (Italija)

Načrt aktivnosti

Stay up-to-date with the latest developments and events of the C-DISK project, as we work towards promoting digital competence and soft skills for lifelong learning and workforce development. From conferences and webinars to training programs and certification initiatives, we’re committed to creating a dynamic community focused on addressing the challenges and opportunities of the digital age.

Kontaktiraj nas

Stopite v stik z nami, če želite prejeti novosti o projektu, se udeležiti prihajajočega dogodka ali nas samo pozdraviti.