Ovrednotite digitalne mehke veščine

Dobrodošli na spletni strain projekta C-DISK

O

V današnjem času je digitalna preobrazba značilna za tri glavna področja:

  • tehnološko: uporaba novih digitalnih tehnologij, kot so družbeni mediji, mobilne naprave, napredna orodja za analizo podatkov;
  • strateško-organizacijsko: sprememba organizacijskih procesov in poslovnih modelov;
  • gospodarsko-družbeno: vpliv na vse vidike človeškega življenja, zlasti na proces izobraževanja in poklicnega usposabljanja (začetnega in nadaljevalnega) ter na dinamiko trga dela.

Cilji

Organizacije in delavci morajo slediti novemu "digitalnemu svetu" in se izogniti tveganju izgube konkurenčnega položaja ter izključitvi s trga dela. Uspešno spoprijemanje z digitalno preobrazbo od podjetij in delavcev zahteva razvoj širokega spektra digitalnega in medosebnega znanja, spretnosti in odnosov, pri čemer je opaziti močno zaostajanje pri razvoju strategij na ravni človeškega kapitala, da bi spremljale digitalizacijo: le 20 % podjetij je začelo izvajati ukrepe za kulturne spremembe in razvoj spretnosti; pomanjkanje ustreznega osebja in spretnosti v digitalnem okolju (36 %) pa predstavlja eno od glavnih ovir pri razvoju digitalne strategije. Hkrati se pojavljata neustreznost razpoložljivih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter pomanjkanje znanj in spretnosti na trgu dela; zato je nujno treba posodobiti in vključiti procese poklicnega usposabljanja (začetnega in nadaljevalnega), da bi olajšali digitalne prehode na trgu dela.

Na podlagi teh ugotovitev ima projekt C-DISK naslednje cilje:

1

Podpiranje rasti ravni digitalnih spretnosti, tako tehnološkega znanja kot mehkih spretnosti / e-vodenja, študentov in delavcev, vključenih v procese poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega usposabljanja

2

Prispevanje k zmanjšanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem (pomanjkanje znanj in spretnosti) na trgu dela v luči digitalne preobrazbe

3

Spodbujanje formalnega priznavanja pridobivanja digitalnih znanj in spretnosti, trdnih in mehkih, v podporo procesom tranzicije / mobilnosti delovne sile (šolsko delo, medsektorsko, med teritorialnimi območji, med državami)

4

Povečanje zmogljivosti ustanov za začetno in nadaljnje poklicno usposabljanje za oblikovanje in izvajanje tečajev usposabljanja za razvoj digitalnih spretnosti študentov in delavcev

Načrt aktivnosti

Spodaj najdete arhiv novic, povezanih s projektnimi aktivnostmi za certificiranje digitalnih spretnosti.