Πιστοποιήστε το DIgital Soft sKills

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο του έργου C-DISK

Σχετικά με

Στη σημερινή εποχή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Τεχνολογικός: χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητές συσκευές, εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων·
  • Στρατηγικό-Οργανωτικό: αλλαγή στις οργανωτικές διαδικασίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα·
  • Οικονομικό-Κοινωνικό: αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, ιδίως στη διαδικασία εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχούς) καθώς και στη δυναμική της αγοράς εργασίας.

Στόχοι

Οι οργανώσεις και οι εργαζόμενοι καλούνται να συμβαδίσουν με τον νέο «ψηφιακό κόσμο» και να αποφύγουν τον κίνδυνο απώλειας ανταγωνιστικών θέσεων και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Η επιτυχής αντιμετώπιση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού απαιτεί από τις εταιρείες και τους εργαζόμενους να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών και διαπροσωπικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη στρατηγικών σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου προκειμένου να συνοδεύουν την DT: μόνο 20% εταιρειών έχουν ξεκίνησαν δράσεις πολιτισμικής αλλαγής και ανάπτυξης δεξιοτήτων· Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού και δεξιοτήτων στο ψηφιακό περιβάλλον (36%) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής στρατηγικής. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ανεπάρκεια των διαθέσιμων προγραμμάτων ΕΕΚ και έλλειψη δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, η επείγουσα ανάγκη ενημέρωσης και ενσωμάτωσης των διαδικασιών επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχούς) προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφιακές μεταβάσεις στην αγορά εργασίας.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, το έργο C-DISK έχει τους ακόλουθους στόχους:

1

Υποστήριξη της ανάπτυξης του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο της τεχνολογικής γνώσης όσο και των soft skills / e-leadership, των φοιτητών και των εργαζομένων που εμπλέκονται σε διαδικασίες ΕΕΚ και συνεχούς κατάρτισης

2

Συμβολή στη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης (έλλειψη δεξιοτήτων) επαρκούς επαγγελματισμού στην αγορά εργασίας υπό το πρίσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού

3

Προώθηση της επίσημης αναγνώρισης της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, σκληρών και μαλακών, για την υποστήριξη των διαδικασιών μετάβασης / κινητικότητας της εργασίας (σχολείο-εργασία, διατομεακή, μεταξύ εδαφικών περιοχών, μεταξύ χωρών)

4

Αύξηση της ικανότητας των ιδρυμάτων αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης να σχεδιάζουν και να παρέχουν μαθήματα κατάρτισης για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εργαζομένων

Νέα και δραστηριότητες

Μείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις και εκδηλώσεις του έργου C-DISK, καθώς εργαζόμαστε για την προώθηση της ψηφιακής ικανότητας και των soft skills για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Από συνέδρια και διαδικτυακά σεμινάρια μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες πιστοποίησης, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα που θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ψηφιακής εποχής.

C-DISK Project’s Second Newsletter: June 2023
Νέα

Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του C-DISK Project: Ιούνιος 2023

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας τις τελευταίες εξελίξεις στο C-DISK Project (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010) μέσω του δεύτερου ενημερωτικού μας δελτίου! Τρίτη Διακρατική…

Introducing the C-DISK Project's First Newsletter May 2023
Νέα

Παρουσιάζοντας το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του C-DISK Project: Μάιος 2023

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου από το C-DISK Project (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! The C-DISK Project: Πλοήγηση…

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development
Νέα

Προώθηση Ψηφιακών Ικανοτήτων και Μαλακών Δεξιοτήτων για Δια Βίου Μάθηση και Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού

Η ASFOR – σε συνεργασία με την ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l'Education – συμμετέχει στο έργο Erasmus+ για Στρατηγικές Συνεργασίες…