Πιστοποιήστε το DIgital Soft sKills

Επικοινωνήστε μαζί μας

Νέα και δραστηριότητες

Μείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις και εκδηλώσεις του έργου C-DISK, καθώς εργαζόμαστε για την προώθηση της ψηφιακής ικανότητας και των soft skills για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Από συνέδρια και διαδικτυακά σεμινάρια μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες πιστοποίησης, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα που θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ψηφιακής εποχής.

The role of digital soft skills in career advancement
Νέα

Ο ρόλος των ψηφιακών soft skills στην επαγγελματική ανέλιξη

Σε μια ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας, η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, συνεργασίας με απομακρυσμένες ομάδες και προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες και ροές εργασίας μπορεί να ξεχωρίσει τους επαγγελματίες από τους συνομηλίκους τους. Οι εργοδότες εκτιμούν όλο και περισσότερο τα άτομα που μπορούν όχι μόνο να εκτελούν τεχνικές εργασίες, αλλά και να διαπρέψουν στη διαχείριση των σχέσεων, στην ηγεσία εικονικών ομάδων και στην επίλυση προβλημάτων δημιουργικά.

Enhancing productivity in hybrid teams through E-Leadership
Νέα

Ενίσχυση της παραγωγικότητας σε υβριδικές ομάδες μέσω E-Leadership

Μία από τις βασικές προκλήσεις για τους e-leaders σήμερα είναι να διαχειριστούν την ομάδα τους σε ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας. Μέσα της…

5th project meeting in Ruse, Bulgaria
Δραστηριότητες

5η συνάντηση έργου στο Ρούσε της Βουλγαρίας

Μια πολύ παραγωγική και συναρπαστική συνάντηση στη Βουλγαρία, με οικοδεσπότη το BIC Innobridge στο όμορφο Ruse! Η διεθνής ομάδα επικεντρώθηκε…

Integrating digital security awareness into VET programs
Νέα

Ενσωμάτωση της ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια στα προγράμματα ΕΕΚ

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η κυβερνοασφάλεια είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, το ίδιο κάνουν και οι απειλές που…

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world
Νέα

Πλοήγηση στα ψηφιακά σύνορα: Η άνοδος της ηλεκτρονικής ηγεσίας σε έναν κόσμο μετά την πανδημία

Καθώς ο κόσμος αναδύεται από τα χέρια της πανδημίας του COVID-19, μια νέα εποχή εργασίας έχει ανατείλει - μια εποχή που χαρακτηρίζεται από…

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age
Νέα

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος: ο κρίσιμος ρόλος των soft skills στη σημερινή ψηφιακή εποχή

Καθώς το ψηφιακό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται με πρωτοφανή ρυθμό, η έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό έχει επεκταθεί πέρα από την απλή…