The role of digital soft skills in career advancement

Ο ρόλος των ψηφιακών soft skills στην επαγγελματική ανέλιξη

Σε μια ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας, η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, συνεργασίας με απομακρυσμένες ομάδες και προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες και ροές εργασίας μπορεί να ξεχωρίσει τους επαγγελματίες από τους συνομηλίκους τους. Οι εργοδότες εκτιμούν όλο και περισσότερο τα άτομα που μπορούν όχι μόνο να εκτελούν τεχνικές εργασίες, αλλά και να διαπρέψουν στη διαχείριση των σχέσεων, στην ηγεσία εικονικών ομάδων και στην επίλυση προβλημάτων δημιουργικά.

Enhancing productivity in hybrid teams through E-Leadership

Ενίσχυση της παραγωγικότητας σε υβριδικές ομάδες μέσω E-Leadership

Μία από τις βασικές προκλήσεις για τους e-leaders σήμερα είναι να διαχειριστούν την ομάδα τους σε ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας. Στο άρθρο της «Τέσσερις αρχές για τη διασφάλιση της υβριδικής εργασίας είναι μια παραγωγική εργασία», η Lynda Gratton παρέχει πρακτικές συμβουλές για έναν νέο τρόπο διαχείρισης χρόνου και χώρου για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου συνεργασίας, κινήτρων, εστίασης και…

5th project meeting in Ruse, Bulgaria

5η συνάντηση έργου στο Ρούσε της Βουλγαρίας

Μια πολύ παραγωγική και συναρπαστική συνάντηση στη Βουλγαρία, με οικοδεσπότη το BIC Innobridge στο όμορφο Ruse! Η διεθνής ομάδα επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της εργαλειοθήκης εκπαίδευσης για προσαρμοσμένες διαδρομές εκπαίδευσης σε soft skills για τον ψηφιακό χώρο εργασίας. Η ομάδα επικύρωσε την τελική έκδοση της πλατφόρμας αυτοαξιολόγησης, C-Diskills.eu, η οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο διαδίκτυο: μια εξαιρετική…

Integrating digital security awareness into VET programs

Ενσωμάτωση της ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια στα προγράμματα ΕΕΚ

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η κυβερνοασφάλεια είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, το ίδιο κάνουν και οι απειλές που στοχεύουν την ψηφιακή μας υποδομή. Η σημασία της ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια έχει αυξηθεί, καθιστώντας την ουσιαστικό συστατικό των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένας τομέας που επωφελείται πάρα πολύ από αυτή την εστίαση είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση…

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world

Πλοήγηση στα ψηφιακά σύνορα: Η άνοδος της ηλεκτρονικής ηγεσίας σε έναν κόσμο μετά την πανδημία

Καθώς ο κόσμος αναδύεται από τα χέρια της πανδημίας του COVID-19, μια νέα εποχή εργασίας έχει ανατείλει - μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υβριδικά μοντέλα εργασίας και αυξημένη εξάρτηση από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σε αυτό το δυναμικό τοπίο, η έννοια της ηλεκτρονικής ηγεσίας έχει πάρει το επίκεντρο, αναδιαμορφώνοντας τις παραδοσιακές έννοιες της ηγεσίας και της διαχείρισης στην ψηφιακή εποχή. Ηλεκτρονική ηγεσία ή…

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος: ο κρίσιμος ρόλος των soft skills στη σημερινή ψηφιακή εποχή

Καθώς το ψηφιακό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται με άνευ προηγουμένου ρυθμό, η έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό έχει επεκταθεί πέρα από την απλή τεχνική επάρκεια για να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο φάσμα διαπροσωπικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ψηφιακές μαλακές δεξιότητες —όπως η αποτελεσματική διαδικτυακή επικοινωνία, η ψηφιακή συνεργασία και η προσαρμοστική επίλυση προβλημάτων— έχουν αναδειχθεί ως βασικά συστατικά μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής…

C-DISK Project’s Third Newsletter: March 2024

Τρίτο ενημερωτικό δελτίο του C-DISK Project: Μάρτιος 2024

Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε ένα βασικό σημείο στο ταξίδι μας προς την προώθηση της ψηφιακής παιδείας και ετοιμότητας – την Πλατφόρμα Αυτοαξιολόγησης C-DISK (SAP). Αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία 7 Ευρωπαίων εταίρων, αυτή η πλατφόρμα αντιπροσωπεύει τον ακρογωνιαίο λίθο στη συλλογική μας προσπάθεια να ενδυναμώσουμε άτομα και οργανισμούς στην πλοήγηση στην ψηφιακή εποχή. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ικανότητα…

C-DISK Project’s Second Newsletter: June 2023

Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του C-DISK Project: Ιούνιος 2023

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας τις τελευταίες εξελίξεις στο C-DISK Project (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010) μέσω του δεύτερου ενημερωτικού μας δελτίου! Τρίτη Διακρατική Συνάντηση: Μια εκδήλωση ορόσημο στο Τούρκου της Φινλανδίας Στις 9 και 10 Μαΐου 2023, η κοινοπραξία του έργου C-DISK πραγματοποίησε την τρίτη της διακρατική συνάντηση στο Τούρκου της Φινλανδίας. Αυτή η συγκέντρωση παρείχε ένα φόρουμ για τους εταίρους για να…

Introducing the C-DISK Project’s First Newsletter: May 2023

Παρουσιάζοντας το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του C-DISK Project: Μάιος 2023

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου από το C-DISK Project (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! Το έργο C-DISK: Πλοήγηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό Το C-DISK είναι μια μοναδική πρωτοβουλία που στοχεύει να ενδυναμώσει τους οργανισμούς και τους επαγγελματίες να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στον ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο. Το έργο είναι αφιερωμένο στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, εστιάζοντας σε…

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development

Προώθηση Ψηφιακών Ικανοτήτων και Μαλακών Δεξιοτήτων για Δια Βίου Μάθηση και Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού

Η ASFOR – σε συνεργασία με την ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education – συμμετέχει στο έργο Erasmus+ για Στρατηγικές Συνεργασίες (KA2) που ονομάζεται C-DISK (Certify DIgital Soft sKills). Το έργο σχετίζεται με τον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τρία διακριτικά στοιχεία: Οι εταίροι της C-DISK [1] είναι ιδρύματα και οργανισμοί που ενσωματώνουν τις πολιτιστικές προοπτικές και ακαδημαϊκές, τεχνικές…