The role of digital soft skills in career advancement

Digitālo mīksto prasmju nozīme karjeras attīstībā

Digitalizētā darba tirgū spēja efektīvi sazināties dažādās digitālās platformās, sadarboties ar attālinātām komandām un pielāgoties jaunajām tehnoloģijām un darbplūsmām var atšķirt profesionāļus no saviem vienaudžiem. Darba devēji arvien vairāk novērtē cilvēkus, kuri var ne tikai veikt tehniskus uzdevumus, bet arī izcili pārvaldīt attiecības, vadīt virtuālās komandas un radoši risināt problēmas.

Enhancing productivity in hybrid teams through E-Leadership

Produktivitātes uzlabošana hibrīdkomandās, izmantojot E-Leadership

Viens no galvenajiem e-līderu izaicinājumiem mūsdienās ir vadīt savu komandu hibrīda darbavietā. Savā rakstā “Četri principi, lai nodrošinātu hibrīddarbu ir produktīvu darbu” Linda Gratona sniedz praktiskus padomus jaunam laika un telpas pārvaldības veidam, lai sasniegtu augstāku sadarbības, motivācijas, koncentrēšanās un…

5th project meeting in Ruse, Bulgaria

5. projekta tikšanās Rusē, Bulgārijā

Ļoti produktīva un aizraujoša tikšanās Bulgārijā, ko rīko BIC Innobridge skaistajā Rusē! Starptautiskā komanda koncentrējās uz apmācību rīku komplekta pabeigšanu pielāgotiem apmācības ceļiem mīksto prasmju jomā digitālajai darba vietai. Komanda apstiprināja pašnovērtējuma platformas C-Diskills.eu galīgo versiju, kas drīzumā būs pieejama tiešsaistē: lieliska…

Integrating digital security awareness into VET programs

Digitālās drošības izpratnes integrēšana PIA programmās

Mūsdienu digitālajā laikmetā kiberdrošība ir kritiskāka nekā jebkad agrāk. Tā kā tehnoloģija turpina attīstīties, pieaug arī draudi, kas vērsti uz mūsu digitālo infrastruktūru. Digitālās drošības izpratnes nozīme ir palielinājusies, padarot to par būtisku izglītības un apmācības programmu sastāvdaļu. Viena nozare, kas gūst milzīgu labumu no šīs uzmanības, ir profesionālā izglītība…

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world

Navigācija digitālajā robežā: E-līderības pieaugums pasaulē pēc pandēmijas

Pasaulei izkļūstot no COVID-19 pandēmijas tvēriena, ir uzausis jauns darba laikmets, ko raksturo hibrīdi darba modeļi un pastiprināta paļaušanās uz digitālajām tehnoloģijām. Šajā dinamiskajā vidē e-līderības jēdziens ir ieņēmis galveno vietu, pārveidojot tradicionālos priekšstatus par vadību un vadību digitālajā laikmetā. E-līderība vai…

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age

Digitālās plaisas mazināšana: mīksto prasmju izšķirošā nozīme mūsdienu digitālajā laikmetā

Tā kā digitālā ainava turpina attīstīties nepieredzētā tempā, uzsvars uz digitālo pratību ir paplašinājies, pārsniedzot tikai tehniskās prasmes, iekļaujot plašāku starppersonu un kognitīvo prasmju klāstu. Šajā kontekstā digitālās mīkstās prasmes, piemēram, efektīva tiešsaistes saziņa, digitālā sadarbība un adaptīva problēmu risināšana, ir kļuvušas par plaši noapaļotas digitālās...

C-DISK Project’s Third Newsletter: March 2024

C-DISK projekta trešais biļetens: 2024. gada marts

Mēs esam priecīgi dalīties ar galveno punktu mūsu ceļojumā uz digitālās pratības un gatavības veicināšanu — C-DISK pašnovērtējuma platformu (SAP). Šī platforma, ko izstrādājis 7 Eiropas partneru konsorcijs, ir stūrakmens mūsu kolektīvajos centienos dot iespēju indivīdiem un organizācijām orientēties digitālajā laikmetā. Visaptveroša digitālā kompetence…

C-DISK Project’s Second Newsletter: June 2023

C-DISK projekta otrais biļetens: 2023. gada jūnijs

Mēs ar prieku dalāmies ar jaunākajiem notikumiem projektā C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010), izmantojot mūsu otro biļetenu! Trešā starpvalstu tikšanās: nozīmīgs notikums Turku, Somijā 2023. gada 9. un 10. maijā C-DISK projekta konsorcijs rīkoja savu trešo starpvalstu sanāksmi Turku, Somijā. Šī tikšanās nodrošināja forumu partneriem, lai…

Introducing the C-DISK Project’s First Newsletter: May 2023

Iepazīstinām ar C-DISK projekta pirmo biļetenu: 2023. gada maijs

Ar prieku paziņojam, ka ir publicēts pirmais C-DISK projekta biļetens (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! C-DISK projekts: virzība uz digitālo pārveidi C-DISK ir unikāla iniciatīva, kuras mērķis ir dot iespēju organizācijām un profesionāļiem saglabāt konkurētspēju strauji mainīgajā digitālajā pasaulē. Projekts ir veltīts digitālās transformācijas prasību risināšanai, koncentrējoties uz…

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development

Digitālās kompetences un mīksto prasmju veicināšana mūžizglītībai un darbaspēka attīstībai

ASFOR – sadarbībā ar ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education – piedalās Erasmus+ projektā stratēģiskajām partnerībām (KA2) ar nosaukumu C-DISK (Certify DIgital Soft sKills). Projekts ir saistīts ar digitālās transformācijas jomu, procesu, ko raksturo trīs atšķirīgi elementi: C-DISK partneri [1] ir institūcijas un organizācijas, kas integrē kultūras perspektīvas un akadēmiskās, tehniskās…