Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age

Digitālās plaisas mazināšana: mīksto prasmju izšķirošā nozīme mūsdienu digitālajā laikmetā

Tā kā digitālā ainava turpina attīstīties nepieredzētā tempā, uzsvars uz digitālo pratību ir paplašinājies, pārsniedzot tikai tehniskās prasmes, iekļaujot plašāku starppersonu un kognitīvo prasmju klāstu. Šajā kontekstā digitālās mīkstās prasmes, piemēram, efektīva tiešsaistes saziņa, digitālā sadarbība un adaptīva problēmu risināšana, ir kļuvušas par plaši noapaļotas digitālās...

C-DISK Project’s Third Newsletter: March 2024

C-DISK projekta trešais biļetens: 2024. gada marts

Mēs esam priecīgi dalīties ar galveno punktu mūsu ceļojumā uz digitālās pratības un gatavības veicināšanu — C-DISK pašnovērtējuma platformu (SAP). Šī platforma, ko izstrādājis 7 Eiropas partneru konsorcijs, ir stūrakmens mūsu kolektīvajos centienos dot iespēju indivīdiem un organizācijām orientēties digitālajā laikmetā. Visaptveroša digitālā kompetence…

C-DISK Project’s Second Newsletter: June 2023

C-DISK projekta otrais biļetens: 2023. gada jūnijs

Mēs ar prieku dalāmies ar jaunākajiem notikumiem projektā C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010), izmantojot mūsu otro biļetenu! Trešā starpvalstu tikšanās: nozīmīgs notikums Turku, Somijā 2023. gada 9. un 10. maijā C-DISK projekta konsorcijs rīkoja savu trešo starpvalstu sanāksmi Turku, Somijā. Šī tikšanās nodrošināja forumu partneriem, lai…

Introducing the C-DISK Project’s First Newsletter: May 2023

Iepazīstinām ar C-DISK projekta pirmo biļetenu: 2023. gada maijs

Ar prieku paziņojam, ka ir publicēts pirmais C-DISK projekta biļetens (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! C-DISK projekts: virzība uz digitālo pārveidi C-DISK ir unikāla iniciatīva, kuras mērķis ir dot iespēju organizācijām un profesionāļiem saglabāt konkurētspēju strauji mainīgajā digitālajā pasaulē. Projekts ir veltīts digitālās transformācijas prasību risināšanai, koncentrējoties uz…

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development

Digitālās kompetences un mīksto prasmju veicināšana mūžizglītībai un darbaspēka attīstībai

ASFOR – sadarbībā ar ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l'Education – piedalās Erasmus+ projektā stratēģiskajām partnerībām (KA2) ar nosaukumu C-DISK (Certify DIgital Soft sKills). Projekts ir saistīts ar digitālās transformācijas jomu, procesu, ko raksturo trīs atšķirīgi elementi: C-DISK partneri [1] ir institūcijas un organizācijas, kas integrē kultūras perspektīvas un akadēmiskās, tehniskās…