C-DISK Project’s Second Newsletter: June 2023

Вторият бюлетин на проекта C-DISK: юни 2023 г

Вълнуваме се да споделим с вас най-новите разработки в проекта C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010) чрез нашия втори бюлетин! Трета транснационална среща: забележително събитие в Турку, Финландия На 9 и 10 май 2023 г. консорциумът по проекта C-DISK проведе третата си транснационална среща в Турку, Финландия. Това събиране предостави форум за партньори за...

Introducing the C-DISK Project’s First Newsletter: May 2023

Представяне на първия бюлетин на проекта C-DISK: май 2023 г

Ние сме развълнувани да обявим публикуването на първия бюлетин от проекта C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010)! Проектът C-DISK: Навигация в цифровата трансформация C-DISK е уникална инициатива, целяща да даде възможност на организациите и професионалистите да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се дигитален свят. Проектът е посветен на справяне с изискванията за цифрова трансформация, като се фокусира върху...

Promoting Digital Competence and Soft Skills for Lifelong Learning and Workforce Development

Насърчаване на цифрова компетентност и меки умения за учене през целия живот и развитие на работната сила

ASFOR – в сътрудничество с ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l'Education – участва в проекта Еразъм+ за стратегически партньорства (KA2), наречен C-DISK (Certify DIgital SoftKills). Проектът е свързан с областта на дигиталната трансформация, процес, характеризиращ се с три отличителни елемента: Партньорите на C-DISK [1] са институции и организации, които интегрират културните перспективи и академичните, техническите...