Много продуктивна и вълнуваща среща в България, организирана от BIC Innobridge в красивия Русе!

Международният екип се съсредоточи върху финализирането на инструментариума за обучение за персонализирани пътеки за обучение в меки умения за дигиталното работно място.

Екипът потвърди окончателното издание на платформата за самооценка, C-Diskills.eu, която скоро ще бъде достъпна онлайн: чудесна възможност свободно да самооценявате своите компетенции! Очаквайте скоро пилотно тестване за студенти, обучители и мениджъри, следете!

Срещата в Русе също беше много забавна благодарение на нашите домакини и поздрави от екипа на проекта!