Сертифициране на дигиталните меки умения

Добре дошли в уебсайта на проекта C-DISK

Относно проекта

В днешно време дигиталната трансформация се характеризира в три основни области:

  • Технологични: използване на нови цифрови технологии, като социални медии, мобилни устройства, сложни инструменти за анализ на данни;
  • Стратегическо-организационни: промяна в организационните процеси и бизнес моделите;
  • Икономически и социални: въздействие върху всички аспекти на човешкия живот, по-специално върху процеса на образование и професионално обучение (първоначално и непрекъснато), както и върху динамиката на пазара на труда.

Цели

Организациите и работниците са призвани да бъдат в крак с новия „дигитален свят“ и да избягват риска от загуба на конкурентни позиции и изключване от пазара на труда. Успешното справяне с дигиталната трансформация изисква компаниите и работниците да развият широк спектър от дигитални и междуличностни знания, умения и нагласи. Съществува силно изоставане в разработването на стратегии на ниво човешки капитал, за да придружава ДТ: само 20% компании имат инициирана културна промяна и действия за развитие на умения; липсата на адекватен персонал и умения в дигиталната среда (36%) представлява една от основните пречки пред разработването на цифрова стратегия. В същото време се наблюдава неадекватност на наличните програми за ПОО и недостиг на умения на пазара на труда; следователно има спешна необходимост от актуализиране и интегриране на процесите на професионално обучение (първоначално и непрекъснато), за да се улеснят цифровите преходи на пазара на труда.

Въз основа на тези констатации проектът C-DISK има следните цели:

1

Подпомагане на растежа на нивото на дигитални умения, както технологични познания, така и меки умения / електронно лидерство, на ученици и работници, участващи в ПОО и процеси на непрекъснато обучение

2

Принос за намаляване на несъответствието между търсенето и предлагането (недостиг на умения) на адекватен професионализъм на пазара на труда в светлината на цифровата трансформация

3

Благоприятстване на официалното признаване на придобиването на цифрови умения, твърди и меки, в подкрепа на процесите на преход / трудова мобилност (работа в училище, междусекторна, между териториални области, между държави)

4

Повишаване на капацитета на институтите за първоначално и продължаващо професионално обучение за проектиране и предоставяне на курсове за обучение за развитие на цифрови умения на ученици и работници

Новини и дейности

Бъдете в крак с най-новите разработки и събития от проекта C-DISK, докато работим за насърчаване на дигитална компетентност и меки умения за учене през целия живот и развитие на работната сила. От конференции и уебинари до програми за обучение и инициативи за сертифициране, ние се ангажираме да създадем динамична общност, фокусирана върху справяне с предизвикателствата и възможностите на дигиталната ера.

Integrating digital security awareness into VET programs
Новини

Интегриране на информираността за дигиталната сигурност в програмите за ПОО

В днешната цифрова ера киберсигурността е по-критична от всякога. С напредването на технологиите нарастват и заплахите, които...

Navigating the digital frontier: The rise of E-leadership in a post-pandemic world
Новини

Навигиране в дигиталната граница: Възходът на електронното лидерство в свят след пандемия

Докато светът излиза от хватката на пандемията COVID-19, изгря нова ера на работа - характеризираща се с...

Bridging the digital divide: the crucial role of soft skills in today’s digital age
Новини

Преодоляване на цифровото разделение: решаващата роля на меките умения в днешната цифрова ера

Тъй като дигиталната среда продължава да се развива с безпрецедентни темпове, акцентът върху дигиталната грамотност се разшири отвъд простото...