Z veseljem delimo z vami najnovejši razvoj v projektu C-DISK (2021-1-IT01-KA220-VET-000028010) prek našega drugega glasila!

Tretje transnacionalno srečanje: pomemben dogodek v Turkuju na Finskem

9. in 10. maja 2023 je konzorcij projekta C-DISK izvedel svoje tretje transnacionalno srečanje v Turkuju na Finskem. To srečanje je zagotovilo forum za partnerje, da so predstavili prejšnje korake rezultatov PR1/A1 in načrtovali prihodnje korake v smeri dokončanja modela digitalnih veščin C-Disk.

Srečanje je vsebovalo tudi poglobljen pregled raziskave, izvedene v vseh partnerskih državah. Veselimo se, da bomo podrobne analize in statistične korelacije, ki se nanašajo na starost, spol in vloge, kmalu delili z našo ciljno skupino.

Nadaljnje razprave o prihajajočih nalogah in odgovornostih postavljajo temelje za naše naslednje rezultate.

Pogled v prihodnost: prihajajoče naloge in dogodki

Naši partnerji so se zavezali, da bodo v svojih državah gostili fokusne skupine z 10 predstavniki ciljne skupine. Zbrani vpogledi bodo neposredno prispevali k dokončanju modela digitalnih veščin C-Disk.

Ko se pomaknemo v junij, se bo začel razvoj ocenjevanja in orodja za usposabljanje.

Kaj je naslednje za projekt C-DISK

V prihodnjih mesecih se bomo osredotočili na razvoj storitve samoocenjevanja za stopnjo razumevanja digitalnih veščin. To orodje, namenjeno študentom in delavcem, bo posameznikom omogočilo, da ocenijo svojo pripravljenost na digitaliziran trg dela, prepoznajo vrzeli v spretnostih in načrtujejo svoj poklicni razvoj.

Da bi to orodje zaživelo, bomo:

  • Določanje tehničnih specifikacij in idejne zasnove platforme.
  • Razvoj platforme, integracija vsebine in vgradnja vizualnih rešitev.
  • Izvajanje tehničnega testiranja in pilotnih ukrepov v partnerskih državah za zbiranje povratnih informacij za natančno nastavitev storitve.

Naši predani partnerji

Uspeh našega projekta temelji na sodelovanju med ECOLE (Italija), UPI Žalec (Slovenija), Univerzo v Turkuju (Finska), RISEBA (Latvija), BIC Innobridge (Bolgarija), IDEC (Grčija) in ASFOR (Italija).

Kot nas Simeon Preston še naprej opominja: »Največji del naše digitalne preobrazbe je spreminjanje načina razmišljanja.«

Ostanite povezani s C-DISK

Ali želite spremljati našo pot ali izvedeti več o projektu C-Disk? Sledi nam na Facebook in LinkedIn za vse najnovejše posodobitve!

Podobne objave