Certify DIgital Soft sKills

Projektin tulokset

Projektin aikana konsortio tuottaa seuraavat tulokset:

1

MALLI DIGITAALISESSA TRANSFORMAATIOSSA TARVITTAVISTA KYVYKKYYKSISTÄ, jossa yhdistyvät:

  • uusien digitaalisten teknologioiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyvä tieto ja osaaminen;
  • laaja valikoima ihmissuhdetaitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen toimintaan uusissa ympäristöissä;
  • e-johtajuus-käsitteeseen liittyvät taidot, eli kyky johtaa ihmisiä ja organisaatioita muutostilanteissa.

2

DIGITAALISTEN TAITOJEN ITSEARVIOINTIPALVELU (ITSEARVIOINTIALUSTA), jonka tarkoituksena on arvioida malliin sisältyviä taitoja, jotka ovat ammatilliseen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden ja uudelleenkoulutus- ja päivitysprosesseista kiinnostuneiden työntekijöiden saatavilla (jatkukoulutus). Ensin mainituille itsearviointi tarjoaa mahdollisuuden saada täyden tietoisuuden heidän todellisesta valmistautumisensa tasosta erittäin jonka tarkoituksena on arvioida malliin sisältyviä taitoja. Palvelu on ammatilliseen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden ja uudelleen- ja jatkokoulutuksesta kiinnostuneiden työntekijöiden saatavilla. Ensin mainituille itsearviointi tarjoaa mahdollisuuden saada realistinen kuva omasta digiosaamisesta suhteessa digitalisoituvaan työmaailmaan. Jälkimmäisille palvelu osoittaa mahdollisen osaamisvajeen ja auttaa ammatillisen kehityksen suunnittelussa. C-DISK-projektin tuottama itsearviointipalvelu pystyy antamaan henkilökohtaista palautetta kaikista kolmesta mallin osa-alueesta: teknologisista osaamisesta, pehmeistä taidoista ja e-johtamisesta. Tämän palautteen pohjalta saadaan selville henkilökohtainen lähtötaso, jonka pohjalle voidaan rakentaa yksilöityjä harjoituspolkuja.

3

INNOVATIIVINEN KURSSIPAKETTI DIGITAALISTEN TAITOJEN KEHITTÄMISEEN , jossa jokainen kurssi sisältää makro- ja mikrosuunnitelmat, opetusmateriaaleja ja ohjeita opettajille. Kurssit suunnitellaan osallistujatyyppien (opiskelijat ja työntekijät) ja modulaarisen logiikan mukaisesti, jotta ne mukautuvat mahdollisimman hyvin eri käyttäjien tarpeisiin..

4

HANKITTUJEN TAITOJEN SERTIFIOINTIPALVELU, oppimistulosten ja täsmällisesti määriteltyjen mittauskriteerien perusteella suoritettava hankittujen taitojen sertifiointiprosessi, jossa käytetään Open Badge-järjestelmää (innovatiivinen mikrokredentiaalijärjestelmän kokeilu). Sertifiointi muodostaa "lisenssin", joka edistää työntekijöiden liikkuvuutta työmarkkinoilla ja helpottaa ammatillisesta koulutuksesta tulevien opiskelijoiden siirtymistä työmarkkinoille.

Projektin aktiviteettien aikataulu

Alta löydät projektiin liittyvien uutisten arkiston.

Ota meihin yhteyttä

Ota yhteyttä saadaksesi projektiin liittyviä päivityksiä, osallistuaksesi tuleviin tapahtumiin tai moikkaa muuten vaan.